ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Українською мовою | Російською мовою


Останнє оновлення: 23 лютого 2022р.

Ця Публічна оферта, надалі – «Оферта», є офіційною публічною пропозицією, про придбання інформаційно-консультаційних послуг ФОП Янютіна Дениса Євгенійовича, Податковий номер 2933717774 та уповноважених ним осіб (далі – «Виконавець») на Інтернет-сайті за адресою: https://atmapeople.online, надалі – «Сайт».

1. ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ОФЕРТІ
Розгорнути Розділ

1.1. Учасник та/або Учасники (в усіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг Сайту на умовах даної Оферти, який надав свої персональні дані та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем. Виконавець не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги діючого законодавства.

1.2. Акцепт Публічної оферти – означає повне і беззастережне прийняття даної Оферти.
1.3. Послуги – це Вебінари, Тренінги та/або Коучинг, які надаються Виконавцем на умовах даної Оферти.
1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражається у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.
1.5. Посилання на Сайт — буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.
1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару.
1.7. Тренінг — це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.
1.8. Коучинг – це Тренінг, який проводиться з Учасником в індивідуальному форматі на умовах цієї Оферти.
1.9. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг в рамках однієї Послуги, що впливає на її вартість. В рамках однієї Послуги Учасники можуть обрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах даної Оферти.
1.10. Реєстрація Учасника (надалі – Реєстрація в усіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за Посиланням на Сайт з наступним наданням персональних даних та/або надання персональних даних за телефоном Виконавця та/або іншим способом на умовах даної Оферти.
1.11. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Виконавю надає Учаснику Тренінгу та/або Коучингу право на отримання Послуг Виконавця умовах даної Оферти.
2. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ
Розгорнути Розділ
2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
2.2. Після реєстрації на Вебінар, на вказану Учасником електронну пошту, надалі – «e-mail», перед початком трансляції Вебінару, надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримане, перейшовши за яким Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами даної Оферти, в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінару. У разі надання персонального посилання на запису Вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.
2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютеру або іншого мобільного пристрою.
2.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в тому числі через невиконання Учасником, в тому числі, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.
2.5. має право на свій розсуд визначати дату, час та тему Вебінару, лекторів, тривалість Вебінару, змінювати (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.
2.6. У випадку, якщо Виконавець прийняла рішення про перенесення дати та/або часу Вебінару, Учасники, які замовили відповідний Вебінар, отримують повідомлення про нові дату та/або час, а також Персональне посилання для участі у такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e-mail.
2.7. Виконавець має право не допускати до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.
2.8. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника.
2.9. У разі пропуску Учасником Вебінару, в тому числі з причин, незалежних від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали.
2.10. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Вебінару, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінару.
2.11. Під час проведення Вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Вебінару, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.
2.12. По закінченню Вебінару Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п.2.2. даної Оферти, за власним розсудом Виконавця отримують Сертифікати про участь у такому Вебінарі.
3. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ
Розгорнути Розділ
3.1. Для участі у Тренінгу Учаснику необхідно Зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом та передача її Виконавця є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Тренінгу.
3.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Тренінгу, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця.
3.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника на вказаний при Реєстрації контактний e-mail.
3.5. У випадку, якщо Виконавець прийняла рішення про перенесення дати, часу та/або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.
3.6. Виконавець має право не допускати до участі у Тренінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.
3.7. У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження Виконавця, згідно п. 6.1.4. Оферти, в тому числі з причин, незалежних від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали. На власний розсуд Виконавець має право запропонувати такому Учаснику участь на аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.
3.8. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінгу Виконавець має право на власний розсуд припинити надання Послуг такому Учаснику. При цьому вартість Тренінгу, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.
3.9. Під час проведення Тренінгу, Учасники мають право ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Тренінгу, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Тренінгу або його частини.
3.10. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам Тренінгу Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах Пакету Учасника.
3.11. По закінченню Тренінгу Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п. 3.2. даної Оферти,за власним розсудом Виконавця отримують Сертифікати про участь у Тренінгу.
4. ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОУЧИНГУ
Розгорнути Розділ
4.1. Для участі у Коучингу Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови данної Оферти.
4.2. Заповнення Анкети перед Коучингом та передача її Виконавю є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Коучингу.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Коучингу, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця.
4.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати місце, тему Коучингу, його тривалість, лекторів, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника про це.
4.5. Виконавець узгоджує з Учасником дату та час Коучингу, а також можливість їх перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім в узгоджену з Виконавцем дату та час.
4.6. У разі систематичного пропуску (два та більше разів) Коучингу без завчасного (не пізніше ніж за 12 годин) попередження Учасником про неможливість бути присутнім в узгоджену з Виконавцем дату та час, з причин, незалежних від Виконавця. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) та на власний розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином.
4.7. Виконавець має право не допускати до участі у Коучингу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.
4.8. У випадку порушення морально-етичних норм та/або іншої некоректної поведінки Учасника Коучингу, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Коучингу, в ході якого надання Послуги було припинено, Учаснику не відшкодовується.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Розгорнути Розділ
5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Відмовити Учаснику в наданні Послуг на умовах цієї Оферти.
5.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.
5.1.3. Розробляти на свій розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати їх дату, час, місце, змінювати (переносити) і скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.
5.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому у таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.
5.1.5. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.
5.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті. Нова редакція Оферти набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, дата останнього оновлення вказується перед текстом Оферти.
5.1.7. З метою поліпшення якості обслуговування при зверненні до Виконавця по телефону, розмови можуть бути записані. Виконавець може зберігати записи розмов. Виконавець не передає третім особам записи розмов і не використовує їх будь-яким іншим чином. Такі записи є конфіденційною інформацією.

5.2. Обов’язки Виконавця:

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.
5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти у межах діючого законодавства у сфері захисту персональних даних.
5.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників щодо послуг Виконавця та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.
5.2.4. У повному обсязі повернути грошові кошти Учаснику виключно у випадку повного скасування Виконавцем оплаченої Учасником Послуги.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА
Розгорнути Розділ
6.1. Учасник має право:

6.1.1. Звертатись до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, умов їх надання та умов цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті, та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим чи іншим повідомленням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіку роботи Виконавця.
6.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.
6.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.
6.1.4. На умовах Оферти перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу встановлену Виконавцем дату її надання або погодити з Виконавцем можливість заміни Послуги за умови попередження Виконавця за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення можливе лише один раз (крім Коучингу).

6.2. Обов’язки Учасника:

6.2.1. До акцептування Оферти ознайомитись з її чинними умовами.
6.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.
6.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

6.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Пакетом учасника:

6.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.
6.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.
6.3.3. В комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем.
6.3.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.
6.3.5. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Виконавця.
6.3.6. Чинити дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.
6.3.7. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам за виключенням умов даної Оферти.
6.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.
6.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Учасників та/або третіх осіб.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Розгорнути Розділ
7.1. Вартість Послуг Виконавця за Пакетами учасників (за наявності Пакетів учасників) зазначається на Сайті та може змінюватися в залежності від наближення до дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті.
7.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
7.3. Послуга надається Виконавцем після повної, 100 (сто) % її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення і повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.
7.4. Учасник має право сплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, що діяла на момент здійснення оплати першої частини.
7.5. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у відповідності із обраним Учасником способом оплати.
7.6. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, що є дорожчою від первинної, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у випадку, якщо сума нової Послуги є дешевшою від первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Виконавцем різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.
7.7. На умовах, що будуть проголошені під час надання Послуги, Виконавець може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.
7.8. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.
7.9. Виконавець передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.
7.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на її власний розсуд.
7.11. Виконавець може проводити безкоштовні Вебінари та Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінари та Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.
7.12. В рамках боротьби з відмиванням коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта (KYC), Виконавець може вимагати у Учасника підтвердити його особистість або пройти додаткову верифікаційну процедуру при оплаті на Сайті.
8. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
Розгорнути Розділ
8.1. Виконавець надає Учасникам можливість відмовитися від Послуг Виконавця (онлайн і офлайн програм) і частково повернути їх оплачену вартість відповідно до наступних правил:
8.1.1. Для онлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на Сайті за адресою /refund не пізніше ніж після першого заняття з дня старту програми. Заявка на повернення грошових коштів вважається оформленою з моменту заповнення відповідної форми на Сайті.
8.1.2. Для офлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на Сайті за адресою /refund не пізніше ніж за два тижні до старту програми.
8.2. Після оформлення заявки повернення здійснюється протягом двох тижнів, якщо заявка розглянута, та схвалена (для України) або протягом місяця (для Росії та інших країн).
8.3. При оформленні повернення утримується сервісний збір і комісія банку за рух грошових коштів в залежності від банківської/платіжної системи.
8.4. У зв’язку з необхідністю бронювання місць на курсах/програмах Виконавець не повертає передоплату за такі курси/програми.
8.5. Виконавець надає Учаснику право відкласти навчання та перенести на іншу дату участь у онлайн-/офлайн-програмі (Вебінар, Тренінг) за умови попередження Виконавця мінімум за 24 (двадцять чотири) години до старту такої програми. Для цього Учаснику необхідно заповнити заявку на Сайті за адресою /refund і у полі «Причина повернення» зазначити бажання перенести дату проходження програми та причину такого рішення.
8.6. Зважаючи на той факт, що Коучинг є індивідуальною програмою, питання перенесення участі / резервування сплачених коштів за Коучинг узгоджується між Виконавцем та Учасником окремо. Повернення коштів за Коучинг регламентується пунктами 8.1.2. та 8.4.
8.7. У випадку перенесення дати участі сплачені за програму кошти Учасника резервуються у Виконавця на період у 6 (шість) місяців.
8.8. Учасник має право почати проходження або забронювати місце на відповідній програмі чи аналогічній їй за вартістю у будь-який час протягом визначеного у пункті 8.7. періоду за умови попереднього повідомлення і погодження з Виконавцем, наявності такої програми у розкладі Виконавця та вільних місць на ній. Для звернень використовуйте електронну пошту або контактний телефон, зазначений на Сайті Виконавця.
8.9. Зарезервовані кошти можливо розбити на оплату участі у декількох дешевших програмах. Якщо обрана програма коштує дорожче, Учасник зобов’язується доплатити різницю.
8.10. Повторне перенесення участі у програмі, місце на якій було заброньоване за зарезервовані кошти, не допускається. Якщо Учасник не бере участь у такій програмі, сума зарезервованих коштів анулюється.
8.11. Зарезервовані кошти, включаючи їх залишок після бронювання участі у будь-яких програмах, не підлягають поверненню. Повернення коштів регламентується положеннями пунктів 8.1.-8.4. даної Оферти.
8.12. Після спливу шестимісячного періоду резервування коштів Учасник позбавляється права реєструватися на участь у програмах за такі кошти, а сума зарезервованих коштів такого Учасника анулюється.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ТА УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Розгорнути Розділ
9.1. Виконавець не дає Учаснику жодних гарантій, щодо Послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність з вирішенням конкретних завдань і умов Учасника.
9.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Виконавцем.
9.3. У випадку надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно п. 10.2.3 Оферти, Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.
9.4. У разі порушень у роботи мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.
9.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не виключно, в результаті дій чи бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.
9.6. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Виконавця.
9.7. Виконавець не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, які підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) отримання професійних знань, (4) навичок, вмінь тощо, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Виконавця.
9.8. Учасник, акцептуючи дану Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації отриманої Учасником під час надання Послуг Виконавцем.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за неотримання результату, отримання результату нижче очікувань Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Виконавця факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.
9.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Виконавця або Учасника.
9.11. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, одержаної Учасником під час Послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення та/або Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками під час надання Послуги Виконавцем.
9.12. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності перед Учасником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-якої прямі та/або непрямі збитки, заподіяні в результаті будь-якого використання інформації з Сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з Сайту, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту; інформації, одержаної від Виконавця під час надання будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Учасників та інше, що виникли, під час надання будь-якої Послуги.
9.13. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Виконавця форс-мажорних обставин, вона не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє про це на Сайті.
9.14. Усі спори, що виникають з даної Оферти або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Учасником.
9.15. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом, відповідно до чинного процесуального законодавства України.
10. ІНШІ УМОВИ
Розгорнути Розділ
10.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Учасником, в тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Учасників, третіх осіб, технології.
10.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:
10.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець.
10.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також з метою протидії відмиванню коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта (KYC).
10.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.
10.2.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
10.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
10.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом всієї діяльності Виконавця, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
10.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Виконавця запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.
10.2.8. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник надає згоду Виконавця на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.10.2.3 цієї Оферти.
10.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки у випадку, якщо ними було дотримано всі вимоги цієї Оферти.
10.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цієї Оферти.
10.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не урегульованих нею, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
10.6. У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Виконавцем.
10.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти лише після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.
10.8. Проїзд до місця отримання Послуги і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.
10.9. Оферта затверджена Виконавцем та діє протягом тривалості надання Послуг.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

На русском языке | На украинском языке


Последнее изменение: 23 февраля 2022 г.

Эта Публичная оферта, далее — «Оферта», является официальным публичным предложением о приобретении информационно-консультационных услуг у ФЛП Янютина Дениса Евгеньевича, Налоговый номер 2933717774 и уполномоченных им лиц (далее – «Исполнитель»), адресованным неограниченному кругу лиц, размещенным на Интернет-сайте по адресу: https://atmapeople.online/, (далее – «Сайт»)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ОФЕРТЕ
1.1. Участник и / или Участники (во всех падежах) – это пользователь (потенциальный пользователь) услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты, который предоставил свои персональные данные, и является дееспособным физическим лицом, достигшим 18 лет, имеет законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем. Исполнитель не осуществляет проверку дееспособности и не несет ответственности за действия Участника, которые нарушают требования действующего законодательства.
1.2. Акцепт Публичной оферты – означает полное и безоговорочное принятие данной Оферты.
1.3. Услуги – это Вебинары, Тренинги и/или Коучинг, которые предоставляются Исполнителем на условиях настоящей Оферты.
1.4. Вебинар – онлайн видео-урок, онлайн-лекция, онлайн-мастер-класс или онлайн-курс (два и более Вебинаров), которые проводятся в режиме реального времени и/или в режиме трансляции их записи с помощью web-технологий, выражаются в форме передачи информации путем демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания путем предоставления Участникам Персональной ссылки на условиях настоящей Оферты.
1.5. Ссылка на сайт – буквенно-цифровой код или другой код, позволяющий получить доступ к Сайту Исполнителя в сети Интернет.
1.6. Персональная ссылка – персональный буквенно-цифровой код или другой код, позволяющий Участнику получить доступ к Вебинару.
1.7. Тренинг – это урок, лекция, мастер-класс или курс, которые проводятся в режиме реального времени и выражаются в форме передачи информации путем демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли Участников на условиях настоящей Оферты.
1.8. Коучинг – это Тренинг, который проводится с Участником в индивидуальной форме на условиях настоящей Оферты.
1.9. Пакет участника – это условное обозначение объема услуг в рамках одной Услуги, который влияет на ее стоимость. В рамках одной услуги Участники могут выбрать любой из Пакетов участника на Сайте или на условиях данной Оферты.
1.10. Регистрация Участника (далее – Регистрация во всех формах) – это предоставление персональных данных Участником путем заполнения формы на Сайте и/или переход по ссылке на Сайт с последующим предоставлением персональных данных и/или предоставление персональных данных по телефону Исполнителя и/или иным способом на условиях настоящей Оферты.
1.11. Анкета – это бумажный или электронный документ, который при заполнении, подписании и передаче Исполнителю предоставляет Участнику Тренинга и / или Коучинга право на получение Услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты.
2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ
2.1. Для участия в Вебинаре Участнику необходимо зарегистрироваться, и выполнить все условия данной Оферты.
2.2. После регистрации на Вебинар, на указанную Участником электронную почту, далее «e-mail», перед началом трансляции Вебинара, поступит сообщение о возможности участия в Вебинаре, содержащее Персональную ссылку, которая действительна только для одного Участника, которым оно было получено, перейдя по ней Участник подтверждает факт ознакомления с условиями настоящей Оферты в результате чего ему предоставляется доступ к странице трансляции Вебинара. В случае предоставления персональной ссылки на запись Вебинара, на Участника распространяются все без исключения условия настоящей Оферты.
2.3. Для участия в Вебинаре Участники самостоятельно обеспечивают соблюдение надлежащих технических условий для персонального компьютера или другого мобильного устройства.
2.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Участника в Вебинаре, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе из-за невыполнения Участником, в том числе, но не исключительно п. 2.3. настоящей Оферты.
2.5. Исполнитель имеет право по своему усмотрению определять дату, время и тему Вебинара, лекторов, продолжительность Вебинара, менять (переносить) и отменять их, уведомив Участника на указанный при регистрации контактный e-mail.
2.6. В случае, если Исполнитель принял решение о переносе даты и/или времени Вебинара, Участники, заказавшие соответствующий Вебинар, получают уведомления о новой дате и/или времени, а также Персональную ссылку для участия в таком Вебинаре на указанный Участником при регистрации контактный e- mail.
2.7. Исполнитель имеет право не допустить к участию в Вебинаре Участников, которые нарушили или не выполнили условия настоящей Оферты.
2.8. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Участникам Вебинара ссылки на запись проведенного Вебинара (при ее наличии) и/или дополнительные материалы, осуществлять послевебинарную поддержку на условиях Пакета Участника.
2.9. В случае пропуска Участником Вебинара, в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Участник не имеет права требовать его повторного проведения или предоставления информации, содержащейся в Вебинаре, в другой форме. При этом услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом. Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Участнику Персональную ссылку на запись проведенного Вебинара (при ее наличии) и/или дополнительные материалы.
2.10. За нарушение морально-этических норм и/или распространение информации рекламного или иного характера, другое некорректное поведение Участника, который мешает проведению Вебинара, Исполнитель вправе по своему усмотрению прекратить предоставление доступа такому Участнику к написанию сообщений во время Вебинара.
2.11. Во время проведения Вебинара Участники имеют право при наличии технических возможностей задавать вопросы, которые касаются исключительно темы и содержания Вебинара, если лицо, проводящее его, не сообщит об ином порядке постановки вопросов и ответов на них. Ограничения могут устанавливаться Исполнителем относительно всего Вебинара или определенного времени его проведения.
2.12. По окончанию Вебинара Участники, выполнившие все условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, условия п. 2.2. данной Оферты, по усмотрению Исполнителя получают Сертификаты Исполнителя об участии в таком Вебинаре.
3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ТРЕНИНГЕ
3.1. Для участия в Тренинге Участнику необходимо Зарегистрироваться и выполнить все условия данной Оферты.
3.2. Заполнение Анкеты перед Тренингом и передача ее Исполнителю является одним из обязательных условий допуска Участника к участию в Тренинге.
3.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Участника в Тренинге, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя.
3.4. Исполнитель имеет право по своему усмотрению определять дату, время, место, тему Тренинга, лекторов, продолжительность Тренинга, менять (переносить) и отменять его, уведомив Участника по указанному при Регистрации контактному e-mail.
3.5. В случае, если Исполнитель принял решение о переносе даты, времени и/или места Тренинга, Участники получают уведомления о таких изменениях.
3.6. Исполнитель имеет право не допускать к участию в Тренинге Участника, который нарушил и/или не выполнил условия настоящей Оферты.
3.7. В случае пропуска Участником Тренинга без предупреждения Исполнителя, согласно п. 6.1.4. Оферты, в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Участник не имеет права требовать его повторного проведения или предоставления информации, содержащейся в Тренинге, в другой форме. При этом услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом. Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Участнику Персональную ссылку на запись проведенного Тренинга (при ее наличии) и/или дополнительные материалы. По своему усмотрению Исполнитель имеет право предложить такому Участнику участие в аналогичном следующем Тренинге или заменить вид услуги на условиях настоящей Оферты.
3.8. За нарушение морально-этических норм и/или распространение информации рекламного или иного характера, другого некорректного поведения Участника, который мешает проведению Тренинга, Исполнитель имеет право по своему усмотрению прекратить предоставление услуг такому Участнику. При этом стоимость Тренинга, в ходе которого предоставление услуг было прекращено, Участнику не возмещается.
3.9. Во время проведения Тренинга, Участники имеют право задавать вопросы, которые касаются исключительно темы и содержания Тренинга, если лицо, проводящее его, не сообщит об ином порядке постановки вопросов и ответов на них. Такие ограничения могут устанавливаться Исполнителем ко всему Тренингу или его части.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Участникам Тренинга Персональные ссылки на запись проведенного Тренинга (при их наличии) и/или дополнительные материалы, осуществлять после тренинговую поддержку на условиях пакета Участника.
3.11. По окончанию Тренинга Участники, выполнившие все условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, условия п. 3.2. данной Оферты, по усмотрению Исполнителя получают Сертификат об участии в Тренинге
4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОУЧИНГЕ
4.1. Для участия в Коучинге Участнику необходимо зарегистрироваться и выполнить все условия данной Оферты.
4.2. Заполнение Анкеты перед Коучингом и передача ее Исполнителю является одним из обязательных условий допуска Участника к участию в Коучинге.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Участника в Коучинге, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя.
4.4. Исполнитель имеет право по своему усмотрению определять место, тему Коучинга, его продолжительность, лекторов, менять (переносить) и отменять его, сообщив Участнику об этом.
4.5. Исполнитель согласовывает с Участником дату и время Коучинга, а также возможность их переноса при условии предупреждения Участником о невозможности присутствовать в согласованную с Исполнителем дату и время.
4.6. В случае систематического пропуска (два и более раз) Коучинга без предварительного (не позднее чем за 12 часов) уведомления Участником о невозможности присутствовать в согласованную с Исполнителем дату и время, по причинам, не зависящим от Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Участнику дополнительные материалы (при наличии) и по своему усмотрению предложить заменить вид услуги на условиях настоящей Оферты. При этом услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом.
4.7. Исполнитель имеет право не допускать к участию в Коучинге Участника, который нарушил и/или не выполнил условия настоящей Оферты.
4.8. В случае нарушения морально-этических норм и/или другого некорректного поведения Участника Коучинга, Исполнитель имеет право по своему усмотрению прекратить предоставление услуг такому Участнику. При этом стоимость Коучинга, в ходе которого предоставление Услуги было прекращено, Участнику не возмещается
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Отказать Участнику в предоставлении Услуг на условиях настоящей Оферты.
5.1.2. Проводить фото- и видеофиксацию во время предоставления Услуг, а также использовать полученные при фото- и видеофиксации материалы по своему усмотрению.
5.1.3. Разрабатывать по своему усмотрению Пакеты участника, тему, программы и продолжительность Услуги, определять ее дату, время, место, менять (переносить) и отменять, определять количество и состав выступающих лекторов во время предоставления Услуги.
5.1.4. На основании полученного от Участника контактного e-mail осуществлять массовую рассылку информационных сообщений без согласия Участника и/или лиц, которые оставили свои данные на сайте Исполнителя. При этом в таких информационных сообщениях размещается ссылка на отказ от их получения.
5.1.5. Привлекать к оказанию Услуги, или ее отдельных частей, третьих лиц.
5.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, менять правила оплаты предоставления услуг, вносить изменения в порядок предоставления услуг, путем размещения новой редакции Оферты на Сайте. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её публикации на Сайте, дата последнего изменения указывается перед текстом Оферты.
5.1.7. В целях улучшения качества обслуживания при обращении к Исполнителю по телефонной связи, разговоры могут быть записаны. Исполнитель может хранить записи разговоров. Исполнитель не передает третьим лицам записи разговоров и не использует их иным способом. Такие записи носят характер конфиденциальной информации.

5.2. Обязанности Исполнителя:

5.2.1. Предоставлять Услуги на условиях настоящей Оферты.
5.2.2. Хранить информацию и сведения (в том числе персональные данные) предоставленные Участником на выполнение условий настоящей Оферты в пределах действующего законодательства в сфере защиты персональных данных.
5.2.3. Осуществлять консультационную поддержку Участников по услугам Исполнителя и условиям их получения на условиях данной Оферты.
5.2.4. В полном объеме вернуть денежные средства Участнику исключительно в случае полной отмены Исполнителем оплаченной Участником Услуги
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА. ЗАПРЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКА
.6.1. Участник имеет право:

6.1.1. Обращаться к Исполнителю для получения информации об Услугах Исполнителя, условиях их предоставления и условиях настоящей Оферты по телефонам, указанным на Сайте и/или через формы обратной связи и/или почтовым или другим сообщением с 9.00 до 18.00 (по киевскому времени), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с графиком работы Исполнителя.
6.1.2. Получать любую из предложенных Услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты.
6.1.3. Отказаться от получения Услуги до момента ее оплаты.
6.1.4. На условиях Оферты перенести получение полностью оплаченной услуги на следующую ближайшую установленную Исполнителем дату ее предоставления или согласовать с Исполнителем возможность замены Услуги при условии предупреждения Исполнителя за один рабочий день о невозможности получения Услуги. Такой перенос может быть только один раз (кроме Коучинга).

6.2. Обязанности Участника:

6.2.1. До акцептирования Оферты ознакомиться с ее действующими условиями.
6.2.2. Выполнять условия настоящей Оферты.
6.2.3. Обеспечить своевременную явку для получения Услуги.

6.3. Участнику запрещено, если не предусмотрено конкретной Услугой или Пакетом участника:

6.3.1. Распространять видео-, аудиозаписи Услуги каким-либо способом.
6.3.2. Распространять материалы Услуги в виде расшифровки, то есть перевода аудио-, видеоматериалов в текстовый формат, и/или перевода на другие языки.
6.3.3. В коммерческих целях использовать полученную от Исполнителя информацию путем перевода или распространения знаний и основ без предварительного согласования с Исполнителем.
6.3.4. Использовать полученную от Исполнителя информацию, включая (без ограничения) с целью создания подобной и/или конкурентной услуги или сервиса, или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды без предварительного согласования с Исполнителем.
6.3.5. Организовывать и проводить собственные мероприятия или занятия на базе Услуг Исполнителя.
6.3.6. Совершать действия, направленные на нарушение условий данной Оферты.
6.3.7. Передавать и/или предоставлять доступ к Вебинару любым третьим лицам за исключением условий настоящей Оферты.
6.3.8. Допускать распространение недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, лекторов и других лиц, а также информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической нетерпимости, вражде, войне, изменению государственного устройства стран, информации, распространение которой запрещено действующим законодательством Украины и нормами Международного права в зависимости от территории предоставления Услуг.
6.3.9. Осуществлять другие действия, не предусмотренные Офертой, но такие, которые содержат состав уголовного или административного правонарушения, или нарушают права и законные интересы Исполнителя, других Участников и/или третьих лиц.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость услуг Исполнителя по Пакетам участников (при наличии Пакетов участников) размещается на Сайте и может меняться в зависимости от приближения даты предоставления Услуги. Информация об актуальной цене Услуги размещается на Сайте.
7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя.
7.3. Услуга предоставляется Исполнителем после полной, 100 (сто) % ее оплаты Участником. Такая оплата означает ознакомление и полное согласие Участника со всеми условиями Оферты.
7.4. Участник имеет право оплачивать стоимость Услуг частями, при этом за Участником фиксируется стоимость Услуги, которая действовала на момент совершения оплаты первой части.
7.5. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на текущий счет Исполнителя в соответствии с выбранным Участником способом оплаты.
7.6. На условиях Оферты, в случае изменения вида Услуги на услугу, которая является дороже первоначальной, Участник доплачивает разницу стоимости такой Услуги, а в случае, если сумма новой Услуги является дешевле первичной, разница стоимости таких услуг становится авансом на следующую Услугу. По согласованию с Исполнителем разница стоимости таких услуг может быть возвращена Участнику.
7.7. На условиях, которые будут объявлены во время предоставления Услуги, Исполнитель может предложить акционную цену (цену со скидкой и ограниченным сроком действия предложения) на приобретение следующей Услуги.
7.8. Перенос Услуги на условиях настоящей Оферты является бесплатным.
7.9. Исполнитель предусматривает возможность продажи Подарочных сертификатов на получение Услуги, на их пользователей распространяются все без исключения условия настоящей Оферты как на Участников.
7.10. Участники имеют возможность получить индивидуальные бонусы, привилегии, скидки от Исполнителя на ее личное усмотрение.
7.11. Исполнитель может проводить бесплатные Вебинары и Тренинги для Участников. На такие бесплатные Вебинары и Тренинги распространяются все условия данной Оферты.
7.12. В рамках противодействия отмыванию денег (AML) и соблюдения процедуры идентификации клиента (KYC), Исполнитель может потребовать у Участника подтвердить его личность или пройти дополнительную верификационную процедуру при оплате на Сайте.
8. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Исполнитель предоставляет Участникам возможность отказаться от Услуг Исполнителя (онлайн и офлайн программ) и частично вернуть их оплаченную стоимость в соответствии со следующими правилами:
8.1.1. Для онлайн-программ возврат денежных средств возможен, если Участник оформит соответствующую заявку на Сайте не позже, чем после первого занятия со дня старта программы. Заявку следует подать в форме для возвратов по адресу /refund. Заявка на возврат считается оформленной с момента заполнения формы на сайте.
8.1.2. Для офлайн-программ возврат денежных средств возможен, если Участник оформит соответствующую заявку на сайте в форме для возвратов по адресу /refund не позже, чем за две недели до старта программы.
8.2. После оформления заявки, в случае положительного рассмотрения, возврат осуществляется в течение двух недель (для Украины) или в течение месяца (для России и других стран). О чем Участник будет проинформирован письменно на e-mail.
8.3. При оформлении возврата удерживается сервисный сбор и комиссия банка за движение денежных средств в зависимости от банковской/платежной системы.
8.4. В связи с необходимостью бронирования мест на курсах/программах Исполнитель не возвращает предоплату за такие курсы/программы.
8.5. Исполнитель предоставляет Участнику право отложить обучение и перенести на другую дату участие в онлайн-/ офлайн-программе (Вебинар, Тренинг) при условии предупреждения Исполнителя минимум за 24 (двадцать четыре) часа до старта такой программы. Для этого Участнику необходимо заполнить заявку на Сайте по адресу /refund и в поле «Причина возврата» отметить желание перенести дату прохождения программы и причину такого решения.
8.6. Учитывая тот факт, что Коучинг является индивидуальной программой, вопрос переноса участия / резервирования уплаченных денежных средств за Коучинг согласовывается между Исполнителем и Участником отдельно. Возврат средств за Коучинг регламентируется пунктами 8.1.2. и 8.4.
8.7. В случае переноса даты участия уплаченные за ​​программу денежные средства Участника резервируются в Исполнителем на период в 6 (шесть) месяцев.
8.8. Участник имеет право начать прохождение или забронировать место на соответствующей программе / аналогичной ей по стоимости в любое время в течение определенного в пункте 8.7. периода при условии предварительного уведомления и согласования с Исполнителем, наличия такой программы в расписании Исполнителя и свободных мест на ней. Для обращений используйте электронную почту или контактный телефон, указанный на Сайте Исполнителя.
8.9. Зарезервированные денежные средства можно разбить на оплату участия в нескольких более дешевых программах. Если выбранная программа стоит дороже, Участник обязуется доплатить разницу.
8.10. Повторный перенос участия в программе, место на которой было забронировано за зарезервированные средства, не допускается. Если Участник не принимает участия в такой программе, сумма зарезервированных средств аннулируется.
8.11. Зарезервированные средства, включая их остаток после бронирования участия в любых программах, не подлежат возврату. Возврат средств регламентируется положениями пунктов 8.1.-8.4. данной Оферты.
8.12. По истечении шестимесячного периода резервирования средств Участник лишается права регистрироваться на участие в программах за такие средства, а сумма зарезервированных средств такого Участника аннулируется.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Исполнитель не дает Участнику никаких гарантий относительно предоставляемых услуг, включая (но не ограничиваясь): бесперебойность, своевременность, безопасность, безошибочность, точное соответствие с решением конкретных задач и условий Участника.
9.2. Участник самостоятельно несет полную ответственность за последствия любого рода, в том числе, но не исключительно, за ожидаемые результаты от полученной Услуги, которые могут наступить в результате предоставления услуг Исполнителя.
9.3. В случае предоставления Участником заведомо ложных данных, согласно п. 10.2.3 Оферты, Исполнитель отказывается от любой ответственности, претензии таких Участников не рассматриваются.
9.4. В случае нарушений в работе сети Интернет, оборудования, программного обеспечения Участника, Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления Услуги.
9.5. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, причиненные Участнику, в том числе, но не исключительно, в результате действий или бездействия, предоставление недостоверных сведений (информации) другими Участниками.
9.6. Суммарная ответственность Исполнителя по любым искам и / или претензиями (в том числе, но не исключительно, за невыполнение условий Оферты) не может превышать сумму платежа, уплаченного Участником за Услугу Исполнителю.
9.7. Исполнитель не является учебным заведением и не занимается какой-либо образовательной (педагогической) деятельностью. Сертификаты, которые выдаются Участникам по результатам полученных Услуг не являются документами, которые подтверждают: (1) квалификацию, (2) уровень знаний (3) получение профессиональных знаний (4) навыков, умений и тому подобных, а лишь подтверждают факт получения Услуг от Исполнителя.
9.8. Участник, акцептируя данную Оферту, принимает на себя также риски неполучения прибыли и риски возможных убытков, связанных с использованием информации, полученной Участником при предоставлении Услуг Исполнителя.
9.9. Исполнитель не несет ответственности за получение результата, получение результата, не соответствующего ожиданиям Участника, поскольку успешность использования Участником полученной информации зависит от многих неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей Участника, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик.
9.10. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие содержания Услуги ожиданиям Участника. Содержание Услуги представляет частные мнения лекторов, которые могут не совпадать с мнением Исполнителя или Участника.
9.11. Ни при каких условиях и обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за использование ссылок и информации, полученной Участником во время Услуги и переданной им, а также за принятые решения и/или Участниками и / или любыми третьими лицами на основании информации, полученной Участниками при предоставлении Услуги Исполнителя.
9.12. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности перед Участником и / или перед каким-либо третьим лицом за любые прямые и / или косвенные убытки, причиненные в результате какого-либо использования информации с сайта или на любом другом сайте, на который есть гиперссылки с сайта, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта информации, полученной от Исполнителя при предоставлении какой-либо Услуги, возникновение зависимости, снижения производительности, увольнения или прерывания трудовой деятельности, отчисления из учебных заведений, любой упущенную выгоду, прекращение хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в информационных системах Участников и другое, возникших при предоставлении любой Услуги.
9.13. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данной Оферте, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). В случае наступления для Исполнителя форс-мажорных обстоятельств, она не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления сообщает об этом на Сайте.
9.14. Все споры, возникающие по данной Оферте или связанные с ней, решаются путем переговоров между Исполнителем и Участником.
9.15. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается судом в соответствии с действующим процессуальным законодательством.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Конфиденциальной признается вся деловая информация между Исполнителем и Участником, в том числе, но не исключительно, информация о Исполнителе, Участниках, третьих лицах, технологиях.
10.2. На выполнение условий Закона Украины «О защите персональных данных» Участникам сообщается:
10.2.1. Владельцем и распорядителем персональных данных Участников является Исполнитель.
10.2.2. Персональные данные Участников обрабатываются с целью предоставления услуг, маркетинговых отношений, рекламных отношений, налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета, а также в целях противодействия отмыванию денег (AML) и выполнения процедуры идентификации клиента (KYC).
10.2.3. С целью обработки персональных данных, которая указана в п. 10.2.2. настоящей Оферты, могут обрабатываться имя, фамилия, отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес электронной почты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, род занятий, профессия, анкетные данные, адрес регистрации.
10.2.4. С персональными данными будут совершаться следующие действия: сбор, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение, реализация, передача), обезличивание, уничтожение персональных данных.
10.2.5. Персональные данные Участников без получения от них отдельного согласия и / или их уведомления могут быть переданы третьим лицам для осуществления цели, указанной в п. 10.2.2. настоящей Оферты. Кроме того, передача третьим лицам персональных данных Участников без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных Законом Украины «О защите персональных данных», и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.
10.2.6. Персональные данные Участников будут обрабатываться с момента их получения и в течение всей деятельности Исполнителя, после чего они будут уничтожены Исполнителем в связи с истечением срока хранения персональных данных. Персональные данные Участников будут храниться в течение срока, предусмотренного законодательством Украины для выполнения цели, указанной в п. 10.2.2. настоящей Оферты, после чего они будут уничтожены в связи с истечением срока хранения персональных данных.
10.2.7. Участники могут отозвать согласие на обработку своих персональных данных письменно направив Исполнителю запрос, но при этом теряют право на получение Услуги.
10.2.8. Участники обладают всеми правами, предусмотренными статьей 8 Закона Украины «О защите персональных данных».
10.2.9. Получая Услуги, каждый Участник дает согласие Исполнителя на обработку его персональных данных в объеме и на условиях, указанных в п.10.2.3 настоящей Оферты.
10.3. Участники имеют право на получение Услуги только в случае, если ими были соблюдены все требования настоящей Оферты.
10.4. Информирование Участников осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.2.3. настоящей Оферты.
10.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящей Оферты и / или вопросов, не урегулированных ей, окончательное решение принимается Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. При этом решение Исполнителя является окончательным и не подлежит обжалованию.
10.6. В случае отказа Участника от получения им Услуги, любые претензии Участника по этому поводу не принимаются и не рассматриваются Исполнителем.
10.7. Участник получает Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты только после выполнения всех обязательных условий допуска Участника к получению Услуги.
10.8. Проезд к месту получения Услуги и в обратном направлении, проживание, питание и расходы, связанные с получением Услуги и любые другие расходы Участника оплачиваются самим Участником.
10.9. Оферта утверждена Исполнителем и действует в течение продолжительности предоставления Услуг.
Made on
Tilda